Ngày 15.3.2018, Trường THCS Yên Mỹ phát động cuộc thi  "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường. Các đồng chí GVCN sẽ phát động đến học sinh các lớp trong tiết sinh hoạt (Thứ 7 ngày 17.3.2018). Thời gian đăng ký và thi thử là từ 15-19.3; Thi thật bắt đầu từ 20.3.2018

Nhãn