HỌC SINH YÊN MỸ: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

Saturday, 21/05/2022 - 23:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiêu đề website
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Ngữ Văn 9 - chuyên đề Truyện Kiều - Nguyễn Du. Bài giảng điện tử Ngữ Văn 9 21/05/2022
2 Ngu van 8 - Chieu doi do Bài giảng điện tử Ngữ Văn 8 21/05/2022
3 Ngữ Văn 7 - Tu dong nghia. Bài giảng điện tử Ngữ Văn 7 21/05/2022
4 Ngữ Văn 7 - ĐIỆP NGỮ Bài giảng điện tử Ngữ Văn 7 21/05/2022
5 Ngữ Văn 6 - TREO BIỂN Bài giảng điện tử Ngữ Văn 6 21/05/2022
6 Ngữ Văn 6 - Tinh tu Bài giảng điện tử Ngữ Văn 6 21/05/2022
7 Ngữ Văn 6 - Tiet 60 Dong tu Bài giảng điện tử Ngữ Văn 6 21/05/2022
8 Ngu van 8 - Tiet 114 - Lua chon Trat tu tu trong cau (pdf.io) Bài giảng điện tử Ngữ Văn 8 21/05/2022
9 Ngu van 6- Tiet 60 Dong tu (pdf.io) Bài giảng điện tử Ngữ Văn 6 21/05/2022
10 Ngu Van 6 - Tu dong nghia. (pdf.io) Bài giảng điện tử Ngữ Văn 6 21/05/2022
11 Bài giảng điện tử Ngữ Văn 8 21/05/2022
12 Bài giảng điện tử Ngữ Văn 7 21/05/2022