HỌC SINH YÊN MỸ: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

Wednesday, 28/09/2022 - 00:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiêu đề website
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Hóa 9-tiết 61 - glucozo Bài giảng điện tử Hóa 9 01/01/1970
2 Hóa 9- tiết 55 axit axetic Bài giảng điện tử Hóa 9 01/01/1970
3 Hóa 9- Tiết 46 - etilen Bài giảng điện tử Hóa 9 01/01/1970
4 Hóa 9- tiết 45 - Metan 1 Bài giảng điện tử Hóa 9 01/01/1970
5 Hóa 9 -bài 31 Sơ lược về BTH các ngto hóa học Bài giảng điện tử Hóa 9 01/01/1970
6 Hóa 8-Tiet 28- Luyện tập chương II- Kim loại Bài giảng điện tử Hóa 8 01/01/1970
7 Hóa 8-Tiết 62 nồng độ dung dịch (tiết 1) Bài giảng điện tử Hóa 8 01/01/1970
8 Hóa 8- tiết 48 tính chất ứng dụng của hidro (tiết 2) Bài giảng điện tử Hóa 8 01/01/1970