GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Yên Mỹ - Thanh Trì

Email:  c2yenmy-tt@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02438614506

 

      Trường THCS Yên Mỹ nằm trên địa bàn xã Yên Mỹ - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội, là một xã ven đô ngoại thành Hà Nội, đa số phụ huynh làm nghề nông và buôn bán nhỏ, công việc vất vả, thu nhập thấp, điều kiện quan tâm đến việc học tập của học sinh còn hạn chế. Tuy nhiên Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; của Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Trì; của Đảng ủy, HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể của xã Yên Mỹ và của Hội CMHS.

      Trường THCS Yên Mỹ là một ngôi trường nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp, tập trung tại một điểm nên thuận lợi cho công tác chỉ đạo của nhà trường. CBGV-NV và học sinh chủ yếu là người địa phương.

        Năm học 2017 – 2018, Trường THCS Yên Mỹ có một số lượng lớn giáo viên hợp đồng. Những giáo viên này trẻ, nhiệt tình, năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh, đây cũng là một khó khăn lớn đối với nhà trường.

Tình hình đội ngũ CBGV-NV và học sinh nhà trường

Đội ngũ CBGV – NV

Các bộ phận

Chuyên môn

Trình độ

TS

Nữ

Biên

chế

 

Đảng viên

Quản lí

Chính trị

Chuyên môn

ĐH

TC

ĐH

TC

SC

Sau

ĐH

ĐH

TC

Không

qua ĐT

BGH

2

1

2

 

2

1

1

1

1

 

 

2

0

 

 

GV

17

14

10

7

9

 

 

 

 

11

1

8

8

 

 

NV

10

5

5

4

3

 

 

 

 

3

 

3

 

2

4

Tổng

29

20

17

11

14

1

1

1

1

14

1

13

8

2

4

 

b) Học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Tổng số

Nam

Nữ

Đội viên

Con TB

Con hộ nghèo

Con hộ KK

6

2

81

40

41

90

0

3

5

7

2

90

48

32

74

0

0

4

8

2

74

40

34

85

0

2

3

9

3

85

47

38

49

0

0

2

Tổng

9

330

175

155

330

0

5

14

Ban giám hiệu TRƯỜNG THCS YÊN MỸ